Biuro rachunkowe intrata

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy usługi w obrębie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te prowadzi na pracę innych podmiotów ekonomicznych i prac, a dodatkowo osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, zobowiązuje się do czynienia obowiązków związanych z wykonywaniem prawa podatkowego, prawa pracy, a też praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego typu operacje. Moduł Optima jest dokładnie zintegrowany z biurem rachunkowym, dlatego wszystkie informacje potrafią być modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Zapewnia to księgowemu podjęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W relacji od liczb i charakteru firmy można skorzystać różne moduły które zawiera program Optima Biuro Rachunkowe. I oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Pozwoli na złożenia z Tytułem Skarbowym, zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa zezwala na zachowanie ksiąg zgodnie z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w wszyscy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w droga elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla kupującego ewidencji środków trwałych, a dodatkowo wartości prawych i wewnętrznych. Pozwala oraz na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry oraz Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najnowszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest prosty w grup stacjonarnej i kształtu usługowym dostępnym poprzez internet.