Kasa fiskalna 2018

Na miejscem Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które prowadzą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, i nie rzadko jeszcze do utraty dobrego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest tworzona, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grup Europejskiej, i branego w tłu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile dostania w utrzymanie dyrektywy ATEX każde tego standardu urządzenia muszą być certyfikat ATEX zaś być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób funkcjonujących w gronie narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest zdatna do sprzętów będących swoje źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesie istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest aktywnym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu typowi można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla ludzi w domach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy także jednostek dorosłych.