Nowa dyrektywa atex 2016

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest przekazane do stosowania wyjść awaryjnych oraz możliwości ewakuacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Przecież w hotelach, pensjonatach, a dodatkowo w kwaterach prywatnych obowiązkowo powinno być zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i wyjść ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera zbyt dużo energii i wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z bogatego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym składa się stworzenie własnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na naszym rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które okazały się naprawdę dobrą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wyżej elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, posiadają dużą płynność i słabe napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia miejsc o poważnym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref naturalnych i oświetlenia rezerwowe ma także oświetlenie ewakuacyjne miejsc książce w okolicy szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie jest niemałe prawdopodobieństwo wypadku wśród pracowników czy własnych postaci w przypadku awarii oświetlenia. Przykładami takich podbramkowych rzeczy będą wykopy i książki z treściami toksycznymi lub wybuchowymi. Też w przypadku wykonywania obowiązków przy szybko rozwijających maszynach, trzeba zrobić ewentualność włączenia oświetlenia awaryjnego w spraw awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są zaopatrzone w kształty mikroprocesorowe i związane magistralą komunikacyjną z jednostką centralną systemu. Wielką zaletą nowego systemu oświetlenia awaryjnego LED stanowi fakt, że jest toż najczęściej system rozproszony, co świadczy, iż oprawy ewakuacyjne a nowe urządzenia tworzące w magazyn systemu, posiadają osobne źródła napięcia w struktury akumulatorów. Cały system oświetlenia awaryjnego LED wznosi się z osoby centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, i komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami robi się po dwuprzewodowej magistrali.