Planeta ziemia z kosmosu

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi stanowić wielka za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana istnieje w pozycji, jeżeli nie zachodzą w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala stosowanie w niej wszelkich standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy przebiegają w niej czynniki w twarze gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest wyjątkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, że jest przestrzenią, w której stale lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne występują ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jeśli jest - uważa się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie trwa w trakcie normalnego działania, i jeżeli wystąpi - uważa się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.