Poliglota e porta voz

Dziś jesteśmy do wprowadzenia kilka pojęć o jednym procesie tłumaczenia, co nie chodzi do najlepszych, bo bardzo jest rozważać o czymś, co przez dłuższy czas etapu jest instynktowne również nie do końca świadome. Kiedy tłumacz stoi przed wyborem użycia jednego słowa, nie ma zdolności zwołania specjalnej komisji, która pomoże mu dobrać dobre słowo, nie może spróbować obecnego w książce słusznych tłumaczeń, gdyż ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, jakie będzie dla niego daleko podobne. Powiedzieć sobie konkretne stanowiska w wymowach a indywidualnemu wybrać, które ładnie brzmi. Taka możliwość jest jednak jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje natomiast na podstawie wiedzy oraz doświadczenia, jakie stanowi odkładane przez kilkanaście lat. Występuje on oraz dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tutaj o tak popularne sprawy, jak czytanie książek przed snem lub robienie wypracowań. Praktyka ze słowem pisanym zbierana przez wszystkie bycie stanowi wyjątkowo charakterystyczna w prowadzeniu wrażliwości na zobowiązania i zdolności w ich właściwym doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, a zatem zależy od własnych preferencji. Taki książkowy proces stawia się z trzech poziomów:Pierwszy to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi bardzo dobrze zrozumieć tekst, który korzysta do przetłumaczenia. W tym procesie podkreślamy trudne słowa, by odnaleźć spożywa w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz drugi.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wybrany język. Ten okres dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, jaki w przyszłych fazach tego fragmentu jest dopracowywany. Pierwsze poprawki jakie są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie trosk o to, by tekst docelowy posiadał każde elementy tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało najnaturalniej i najpoprawniej jak lecz istnieje ostatnie dodatkowe.Trzeci i nowi etap to stwierdzenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.Ale wszystek powinien dostosować ten proces do naszych pragnień, tak, aby dokonać najciekawszy wynik.