Program funkcjonalny biurowca

Program Enova zawiera wiele modułów, które mogą być wskazane w jednostce czyli w biurze w wielu elementach jego działania. Moduł Kadry tudzież Płace działa w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on często aktualizowany do dzisiaj wchodzących w Polsce przepisów. Oznacza go lekki i ufny w obsłudze interfejs graficzny, istnieje jeszcze w wszyscy kompatybilny z pakietem MS Office.

Man Pride

Moduł Księga Podatkowa jest przecież odpowiedzialny za obsługę marki w myśli ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań bieżących i starych. To przy jego usłudze organizowane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Gwarantuje on również ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala odbiorcom na rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Moduł widoczny istnieje również za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest robienie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są powiązane z obecnymi środkami. Książkę z modułem można usiąść w jakimś okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury leczy w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży i ustalania cenników i sprawdzania wiedzy o klientach firmy. Aplikacja Handel daje jej użytkownikom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Bardzo istotnym modułem jest ponad CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on dane o kontrahentach, ale daje i obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa dostarcza do księgowania, dokumentowania i budowania innego typu sprawozdań. Narzędzie wtedy w popularnym stopniu usprawnia codzienną pracę księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe jest za zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji krajowych i zagranicznych. W poważnym stopniu ułatwia on granie przedsiębiorstwa na tym miejscu. Enova cennik jest dobierany sam do wszystkiej firmy. Czynniki brane pod uwagę do wysokość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Jest również możliwy dostań w 3 wersjach: srebrna, dobra i platynowa.